Champorado and tuyo on a rainy afternoon… perfect combination! 

Champorado and tuyo on a rainy afternoon… perfect combination! 

A Salute To All Single Mothers

Because both my mother and grandmother were single mothers, this is a tribute to them and to all the single moms. 

There is nothing anyone can say to make a single mother not worry about her and her child’s future. Unless we actually walk in their shoes we would not be able to imagine or know the fears, doubts, and worries these strong women must deal with. Yes, I say strong because it takes a strong woman to be a single parent and keep it together because she is all they have. Because crying and giving up will not help her child become a strong, independent, proud and confident person. That is why I salute all the single mothers out there who at times feel alone, sad, scared or unsure of their future. 

Single mothers work harder, force their smiles when they are worried, seldom complain because they have chosen to be who they are and best of all they give all the love they have to their child because they are their happiest when they get a smile, a thank you and an “I love you mom” from the one person they sacrifice everything for. These women are overburdened with the day to day responsibility of taking care of their families. She is the mother and the father, the provider and the nurturer, the disciplinarian and the mediator, the mentor and the teacher, the cook, the courier, the house keeper, the nurse, and the spiritual leader and the example for which generations will be built upon. This woman doesn’t use her sick time for herself… she saves that for when her children are sick. With all that in mind when oh when does she make time for herself? The thought of handling all those responsibilities are daunting, but that woman very rarely gets to dwell on that.

Here’s what an average day looks like for her; she has to get up every day, whether she is feeling good or not, and make sure that everyone gets to where they have to go. She tries with her very being to ensure that things run as smoothly as possible. All during the day she wonders how all family members are doing, checking the clock then calling to be sure the children made it home from school. After finally getting home from work she either brings dinner home or has to prepare it. Her job is not done when she gets home, after dinner, maybe even during dinner the children sit at the dining room table doing the homework, with mom’s assistance while she pulls dinner together. After dinner, she washes the dishes, puts together lunch for the children to take to school the next day. If there isn’t an argument to mediate, which there usually is, the woman must calm all down and insist that all go to bed. Depending on her energy she throws a load of clothes in the washing machine. Finally there is some silence in the home so she makes her way to the bathroom for a nice warm shower. By this time it’s almost eleven or maybe twelve midnight. She drags her tired frame to the bed and the next sound she hears is the alarm at 6 in the morning, and it all begins again. Thus finding time and energy for a social life is an uphill trek. 

For all of you who are single parents, you’re in my thoughts and prayers today. Enjoy every minute of this experience, because kids grow up fast. I know that’s a cliche, but it’s a bedrock truth. One day, before you know it, this job will be done. And when they are adults looking back over their lives, your children will honor and appreciate the sacrifices you have made.

Don’t give up or doubt yourself. When you feel as if the world is coming down on you and you feel you can’ t go on, stop… breathe and look at your precious child or children and realize THEY are the reason why you keep going on and THEY are the reason why you will forge ahead and not give up because it takes a strong woman to do what you are doing and no one can stop you but yourself. 

Mabuhay ka! Saludo ako sa iyo! 

sunbeamsmiles:

I hear you in the voice

Of the rustling wind

Music to my ears

You run in my blood

Makes nests in my bones

Singing to me

You are the ache in my senses

Tickles me with fire

Touching me with flames

I whisper your name

Imagine… sitting on the beach, listening to the waves, curling your toes into the sand, and sharing a priceless moment with the one you love as you both stare off into the dream-like sunset… Paradise! 

Imagine… sitting on the beach, listening to the waves, curling your toes into the sand, and sharing a priceless moment with the one you love as you both stare off into the dream-like sunset… Paradise! 

You know you’re in love… if he’s the first thing on your mind when you wake up, the last thing that you think of before you fall asleep and the only thing you think of in between.

You know you’re in love… if he’s the first thing on your mind when you wake up, the last thing that you think of before you fall asleep and the only thing you think of in between.

The Closer I Get To You (cover song)

El amor es como el viento, pasa de repente … no se toca, no se ve; pero existe y se siente.

Waiting… Longing…

Waiting… Longing…

Halos dalawang oras ka nang nakatitig sa
kawalan. Hindi pala madaling simulan ang
isang artikulong tungkol sa wakas.
Saan ka nga ba maaaring magsimula?

Sa simula? Naaalala mo pa ba ang simula?
Hindi na. Gaano man kahiwaga, ang simula ay
nalilimot, nawawalan ng saysay dahil sa napipintong
katapusan. Makabubuti lamang ang pag-uungkat
sa nakaraan kung may bukas na yayapos sa iyo
upang pawiin ang pangamba. Dahil kung wala, ang
tanging magagawa ng simula ay ipaalala ang simula
ng wakas.

Simulan mo kaya sa dahilan? Hindi rin pwede.
Ang pinanghahawakan mo lang ay ang sino, ano,
saan at kailan. Sadyang mailap ang bakit; may mga
bagay na habang pilit iniintindi ay lalong nagiging
mahirap maunawaan. O baka naman nasa
harap mo na ang sagot. Ayaw mo lang itong
paniwalaan kaya’t pilit mong isinasantabi ang tanong na
bumabagabag sa iyo. Hindi mo masisisi ang iyong sarili.
Mahirap tanggapin na ang mga katotohanang
nagpasaya sa mga araw mo ay maglalaho.

Kung gayon, bakit hindi mo simulan sa ulan?
Sa ulang hindi mo naman hiniling at dumating
sa panahong hindi mo inaasahan. Sa ulang
nagpakita sa iyong maaari kang tumingala sa langit at
tumayo sa gitna ng kalsada, habang
nilulunod ng mga patak ng tubig ang iyong kasuotan at
mga gamit.

Tama. Sa ulan. Binago ka ng ulan.

Itinuro sa iyo ng ulan na ang mga tao sa
buhay mo ay darating at aalis kung kailan nila gusto.
Wala kang magagawa. Hindi mo sila mapipilit na
manatili. Hindi mo sila mapipigilang lumisan.
Titila ang bawat ulan. Hindi nito sasabihin
kung kailan, pero mararamdaman mo ang
paglumanay ng hangin at ang paghawi ng mga ulap.


Ang maiiwan ay ikaw… at isang puwang.

Ang pangungulila ay hindi nag-uugat sa
paglisan, kundi sa pamamaalam.
Ang isang taong pinahahalagahan
mo ay maaaring magpaalam nang
hindi umaalis, subalit maaari rin siyang
umalis nang hindi nagpapaalam.
Paunti-unti. Dahan-dahan.
Patuloy ang pagtakbo ng buhay sa kanya,
habang sa iyo, dumarating sa bawat araw ang
kapiraso ng wakas.

Minsan tuloy, naiisip mong mas maigi pang
matapos na lang ang lahat sa simula.
Nang sa gayon,walang pinagkatagu-tagong
text message na kailangang
burahin, walang mga sandaling
dapat ibaon sa limot at walang puwang na
palalalimin ng pangungulila.

Nakakapagod maghintay kung kailan muling
mapupunan ang puwang na tanging ikaw
ang nakadarama. Mas madali itong pag-ipunan
ng galit at pagkamuhi.

Pero hindi mo gagawin iyon. Hahayaan mo
lang na dumaloy sa iyong pisngi ang mga luha at
kahuli-hulihang patak ng ulan. Alinman ang unang
maubos, ikaw ay patuloy na tatayo sa gitna ng daan.

Maghihintay. Aasa.

Dahil kahit maging balewala ka na sa isang
tao, mananatili siyang importante sa iyo…

thefunniestpost:

laughing medicine here!!